Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Ανόρθωση μαστών / Μαστοπηξία

Ανόρθωση Μαστού – Μαστοπηξία

Η ανόρθωση του χαλαρωμένου και πτωτικού μαστού, που διατηρεί ικανοποιητικό όγκο, ονομάζεται μαστοπηξία.

Με την πάροδο της ηλικίας, το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του, ο μαζικός αδένας εκφυλίζεται και η βαρύτητα προκαλεί σταδιακή πτώση των μαστών. Τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται και σε νεαρότερες ηλικίες, μετά από την εγκυμοσύνη και θηλασμό όπως και μετά τη σημαντική απώλεια βάρους. Σκοπός της μαστοπηξίας είναι η βελτίωση του σχήματος, του όγκου και της θέσης του μαστού και η τοποθέτηση της θηλής σε αντίστοιχη υψηλότερη θέση.

Στην περίπτωση που ο όγκος του μαστού κρίνεται ανεπαρκής για ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα, η ανόρθωση του μαστού συνδυάζεται με την ταυτόχρονη τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης. Πρόσφατα, η λιπομετάθεση εφαρμόζεται για την περαιτέρω ανάδειξη των χαρακτηριστικών του μαστού, βελτιώνοντας περαιτέρω το αισθητικό αποτέλεσμα. 

Η ανόρθωση του μαστού μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Η μετεγχειρητική πορεία δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνη, εφόσον εφαρμοστούν τα κατάλληλα πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης. Επιβάλλεται η χρήση ειδικού στηθόδεσμου αθλητικού τύπου για 4-6 εβδομάδες και συστήνεται η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες συνήθως 1 εβδομάδα μετά την επέμβαση.