Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Έγκαυμα

Το έγκαυμα αποτελεί κάκωση του δέρματος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συμπτώματα και θεραπεία. Διακρίνεται, με βάση το βάθος της βλάβης του δέρματος σε 3 στάδια /βαθμούς:

– Πρώτου, επιφανειακό, όπως το ηλιακό έγκαυμα.

– Δευτέρου, μερικού πάχους, όπως το θερμικό έγκαυμα από καυτό νερό, λάδι κτλ.

– Τρίτου, ολικού πάχους, όπως μετά από αυτοπυρπόληση, ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κα.

 

Η έκταση, το πάχος και η αιτιολογία του εγκαύματος, σε συνδυασμό με την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς καθορίζουν τη βαρύτητα της κάκωσης.

Κρίσιμη είναι η αρχική αντιμετώπιση του εγκαύματος, που αρχίζει από το χώρο του ατυχήματος. Συστήνεται η άμεση απομάκρυνση του ασθενούς από το χώρο και το αίτιο και η πλύση της εγκαυματικής επιφάνειας με άφθονο νερό της βρύσης για τουλάχιστον 10-15 λεπτά, ελαφρά επίδεση της περιοχής με καθαρό επιδεσμικό υλικό και η άμεση αναζήτηση εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας για την εκτίμηση της κατάστασης και την περαιτέρω αντιμετώπιση.

Ο Πλαστικός Χειρουργός είναι ο κατ’εξοχήν ειδικός ιατρός που ασχολείται με το έγκαυμα, ο οποίος εκτιμά τη βαρύτητά του και καθορίζει το θεραπευτικό πλάνο, δηλαδή τη συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση, ενώ τα μεγάλης βαρύτητας εγκαύματα νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες εγκαυμάτων.

Το έγκαυμα συχνά δημιουργεί δύσμορφες ή/και ρικνωτικές ουλές, με λειτουργικές και αισθητικές συνέπειες για τον ασθενή. Η αποκατάστασή τους αποτελεί επίσης αντικείμενο του Πλαστικού Χειρουργού, ο οποίος διαθέτει πληθώρα επιλογών για να βελτιώσει σημαντικά το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα μιας δύσμορφης, ρικνωτικής μετεγκαυματικής ουλής.