Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Πρόκειται για δύο από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής που διενεργούνται παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται αφενός στο ολοένα αυξημένο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών που επιζητούν βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης, αφετέρου στην εξέλιξη και...