Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Επεμβάσεις Προσώπου

Ρυτιδοπλαστική (Facelift)

+

Ρυτιδοπλαστική μετώπου (Browlift)

+

Βλεφαροπλαστική

+

Ρινοπλαστική

+

Ωτοπλαστική και τραύμα λοβίου ωτός

+

Γενειοπλαστική

(ενθέματα γενείου)

+