Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Δερματολογία

Παρακάτω αναφέρονται οι συχνότερες παθήσεις που αντιμετωπίζονται στην καθημερινότητα της κλινικής μας. Αυτές αποτελούν βέβαια μόνο ένα μικρό απόσπασμα από τη μεγάλη φαρέτρα των δερματολογικών και αφροδισιακών παθήσεων, για τις οποίες είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.