Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα μιας γυναίκας επηρεάζονται συχνά σημαντικά από τον τοκετό και τη γήρανση. Αν και παλαιότερα αποτελούσε ταμπού, σήμερα το αισθητικό αυτό πρόβλημα αναγνωρίζεται, αφού μπορεί να συμβάλλει αρνητικά στην ποιότητα ζωής της γυναίκας, αναφορικά με τη σεξουαλική ικανοποίηση και τη γενικότερη ψυχολογική ισορροπία της.

Η σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις, προσαρμοσμένες στο αντίστοιχο αισθητικό πρόβλημα, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα της περιοχής με τη διατήρηση ανέπαφης της ουρήθρας, της κλειτορίδας και των σημαντικών αγγείων και νεύρων της περιοχής.

Η αιδιοπλαστική επαναφέρει το μέγεθος και το σχήμα των μικρών χειλέων του αιδοίου, ενώ μπορεί να διορθώσει κατά περίπτωση ασυμμετρία, υπερτροφία ή δυσμορφία των μεγάλων χειλέων και των υπολοίπων δομών της περιοχής. Οι ουλές που καταλείπει μια τέτοια επέμβαση είναι δυσδιάκριτες, ενώ τα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών από το χειρουργικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά υψηλά, όπως καταγράφονται στις μελέτες.