Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Εισολκή θηλών (Inverted nipples)

Η εισολκή, δηλαδή η προς τα έσω προβολή των θηλών, αποτελεί συγγενή ανωμαλία, που συνήθως αναγνωρίζεται από νεαρή ηλικία και αντιμετωπίζεται χειρουργικά μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του στήθους.

Διακρίνονται 3 βαθμοί εισολκής που καθένας απαιτεί διαφορετική τεχνική αποκατάστασης. Αν και αναφέρεται ότι η δυνατότητα θηλασμού μετεγχειρητικά καθίσταται αδύνατη σε μερικές περιπτώσεις λόγω της ουλής που δημιουργείται εντός της θηλής, και η ίδια η εισολκή ευθύνεται για αδυναμία θηλασμού.

Η διόρθωση γίνεται ανώδυνα, υπό τοπική αναισθησία με την ασθενή να επιστρέφει άμεσα στο σπίτι της.