Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Ασυμμετρία Μαστών

Η ασυμμετρία των μαστών αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για μικρές, μη εύκολα αντιληπτές διαφορές στο σχήμα, το μέγεθος, τη θέση του μαστού ή των θηλών, που δεν δημιουργούν ιδιαίτερο ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ασυμμετρία είναι εμφανής, δύσκολο να καλυφθεί ακόμη και με τα ρούχα.

Η  επιλογή της κατάλληλης τεχνικής θα καθοριστεί τόσο από το βαθμό και τα ανατομικά χαρακτηριστικά της ασυμμετρίας, όσο και τις επιθυμίες της ασθενούς. Συνοπτικά, οι τεχνικές της αυξητικής, της μειωτικής, της ανόρθωσης του μαστού ή συνδυασμός τους μπορούν να εφαρμοστούν για το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η τεχνική της μεταμόσχευσης λίπους, που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια, μπορεί να διορθώσει την ασυμμετρία των μαστών ή και να συνδυαστεί με μια επέμβαση στο μαστό, ταυτόχρονα ή σε δεύτερο χρόνο, για να βελτιώσει το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.