Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Ρινοπλαστική

Η μύτη κατέχει κεντρική θέση στο πρόσωπο. Ακόμη και μικρές δυσμορφίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμμετρία και αρμονία ολόκληρου του προσώπου.

Η ρινοπλαστική επιτρέπει τη βελτίωση του σχήματος και της μορφής της μύτης και την αρμονική της ένταξη στο υπόλοιπο πρόσωπο. Στην περίπτωση που συνυπάρχουν λειτουργικά προβλήματα, λόγω σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, αντιμετωπίζονται στη διάρκεια της ίδιας επέμβασης (πλαστική διαφράγματος).

Η ρινοπλαστική απαιτεί λεπτομερή ανάλυση των ανατομικών προβλημάτων της ρινός και κατανόηση των επιθυμιών του/της ασθενούς ώστε το εγχειρητικό πλάνο και η εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών να επιφέρουν το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Θεωρείται από τις πιο πολύπλοκες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής, αφού εκτελείται μέσω μικρής τομής στο εσωτερικό της ρινός και απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς.

Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται στη μύτη ειδικός νάρθηκας, που παραμένει για μια εβδομάδα. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιος, αλλά το οίδημα γύρω από τη μύτη είναι έντονο τις πρώτες μέρες και υποχωρεί σταδιακά σε διάστημα 1-2 εβδομάδων. Το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής είναι εμφανές άμεσα μετά την αφαίρεση του νάρθηκα, αλλά το τελικό σχήμα της ρινός προκύπτει σταδιακά σε διάστημα άνω των 6 μηνών.

Η ρινοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί με επέμβαση διόρθωσης της θέσης του πηγουνιού (γενειοπλαστική) για ένα πιο αρμονικό τελικό αποτέλεσμα. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​