Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Πρόκειται για δύο από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής που διενεργούνται παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται αφενός στο ολοένα αυξημένο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών που επιζητούν βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης, αφετέρου στην εξέλιξη και βελτίωση των αποτελεσμάτων που προσφέρουν οι τεχνικές.
Τα τελευταία μάλιστα χρόνια έχει ουσιαστικά καθιερωθεί ο συνδυασμός των τεχνικών όταν η εναπόθεση λίπους και η περίσσεια δέρματος εντοπίζεται στην περιοχή της κοιλιακής χώρας, επιτυγχάνοντας ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα με ταυτόχρονη μείωση του κινδύνου επιπλοκών.
Ο Δρ. Σερέτης αποτελεί πρωτοπόρο στις τεχνικές κοιλιοπλαστικής και λιποαναρρόφησης, έχοντας παράλληλα ερευνητική δραστηριότητα και συγγραφή πλήθους άρθρων στα πιο σημαντικά ιατρικά περιοδικά της Πλαστικής Χειρουργικής και Ενδοκρινολογίας.
Διαβάστε περισσότερα για την Κοιλιοπλαστική εδώ και για τη Λιποαναρρόφηση εδώ