Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Η ανόρθωση των γλουτών δυνατό να γίνει με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης και/ή με λιπομεταφορα.