Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Η βραχιονοπλαστική αφορά κυρίως ασθενείς μετά από απώλεια βάρους. Ανάλογα με την χαλάρωση που παρατηρείται η τομή μπορεί να περιορίζεται στην περιοχή της μασχάλης ή να επεκτείνεται στην έσω επιφάνεια των βραχιόνων. Απαιτείται η εφαρμογή ελαστικού κορσέ για 6-12 εβδομάδες.