Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Τα εγκαύματα ταξινομούνται ανάλογα με βάθος τους σε 1ου, 2ου και 3ου βαθμού. Τα εγκαύματα 1ου βαθμου δεν χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης και αρκει ενυδάτωση της περιοχής με εφαρμαογής κρέμας.

Τα εγκαύματα 2ου βαθμού διακρίνονται σε 2α και 2β. Είναι πολύ ημαντικό μα γίνεται σωστή εκτίμηση καθώς το βάθος καθορίζει και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Τα εγκαύματα 3ου βαθμού απαιτούν για την επούλωση τους μεταμόσχευση δέρματος ή κρημνούς.

Ειδική κατηγορία αποτελούν τα ηλεκτρικά εγκαύματα τα οποία και χρήζουν