Χαριλάου Τρικούπη 10,

45332 Ιωάννινα

τ.: +30 26510 22 756

e-mail: info@swanclinic.gr

Η χαλάρωση και περίσσεια του δέρματος στην κοιλιακή χώρα αφορά κυρίως ασθενείς μετά από απώλεια βάρους ή εγκυμοσύνες. Η κατάσταση αυτή πολλές φορές συνυπάρχει με χαλάρωση του συνδετικού ιστού στην μέση γράμμη του κοιλιακού τοιχώματος, που περιγράφεται ιατρικά με τον όρο διάσταση της θήκης των ορθών κοιλιακών.

Η Κοιλιοπλαστική αφορά στην εκτομή της περίσσεια του δέρματος, την συμπλισίαση των κοιλιακών μυών με μετάθεση του ομφαλού. Η προσπέλαση γίνεται με τομή που ομοιάζει αυτήν της καισαρικές εκτείνεται όμως έως και τα πλάγια τοιχώματα της κοιλιάς. Πολίτες φόρμες δυνατό να απαιτείται και ταυτόχρονη λιποαναρρόφηση για να πετύχουμε το μέγιστο των αποτελεσμάτων.

Στην Mini Κοιλιοπλαστική δεν υπάρχει μετάθεση του ομφαλού και η εκτομή του δέρματος είναι μικρότερη.